DOKUMENTY  VYDANÉ  ČSS  
 Řád střeleckých soutěží
 Směrnice pro činnost rozhodčího
 Příručka pro rozhodčí na střelišti
 Statut KS ČSS
 Statut RK ČSS

přihláška do ČSS